designed by Vladimir Maksimovic


[Home][O nama][Galerija][Fori Group]
Copyright © 2010 by Zastava Tapacirnica  •   All Rights reserved   •   E-Mail: office@foritextile.rs
Home •  O nama •  Dokumentacija
Srbija
Worldwide
AKTUELNO
6. Formular za glasanje  - download ovde
1. Odluka o sazivanju - download ovde
2. Poziv akcionarima  - download ovde
3. Obavestenje akcionarima  - download ovde
4. Prijava ucesca  - download ovde
7. Odluka o usvajanju zapisnika  - download ovde
8. Odluka broj 116 - dokumente možete preuzeti ovde
9. Odluka broj 117 - download ovde
5. Punomocje obrazac  - download ovde
10. Odluka broj 118  - download ovde
11. Odluka broj 119  - download ovde
12. Odluka broj 120  - download ovde
13. Formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija  - download ovde
14. Izvestaj o proceni kapitala (vrednost akcija) na dan sazivanja sednice skupstine   - download ovde
AKTUELNO,decembar 2014
1. Objava materijala sa održane vanredne sednice skupštine društva, 18.12.2014. godine - download ovde
2. Obavestenja o sticanju sopstvenih akcija  download ovde
AKTUELNO,januar 2015
1. Poziv akcionarinma - download ovde
1. Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija  download ovde
AKTUELNO, Maj 2015
2. Formular prijave ucesca - download ovde
3. Formular punomocja - download ovde
4. Formular za glasanje u odsustvu - download ovde
5. Materijal sa predlozima odluka - download ovde
AKTUELNO, Jun 2015
2. Zapisnik  objava - download ovde
1. Donete odluke i rezultati glasanja sa redovne skupstine 19.06.2015 - download ovde
AKTUELNO, Septembar 2015
1. Odluka o sazivanju skupsitne - download ovde