designed by Vladimir Maksimovic


[Home][O nama][Galerija][Fori Group]
Copyright 2010 by Zastava Tapacirnica  •   All Rights reserved   •   E-Mail: office@foritextile.rs
Home •  O nama
Srbija
Worldwide
     OBAVEŠTENJE: od novembra 2015. godine, firma je promenila ime i pravnu formu u: Fori Textile Ser Doo.
Trenutno je u izradi nov sajt na nivou cele Fori Skupine.

U uslovima veoma snažne konkurencije u okruženju iz oblasti krojenja i šivenja navlaka enterijera za automobilsku industriju prednost Fori Textila treba da bude u efikasnom korišćenju raspoloživih resursa koji su joj sada ogromna prednost u odnosu na konkurenciju a to su:

-Fleksibilnost i prilagodljivost
-Efikasnost, efektivnost i produktivnost
-Stručnost i kontinualno usavrašavanje zaposlenih


Delatnost Fori Textila Ser d.o.o, Kragujevac je proizvodnja, razvoj i prodaja delova enterijera (automobilske konfekcije) za potrebe automobilske industrije za inostrane kupce.

Proizvodni program je 2015. godine proširen sa šivenjem navlaka za dušeke.

Strateško programsko usmerenje će biti primarno na krojenju i šivenju programa za automobilsku industriju.

Osnovne vrednosti Fori Textila su :

-Kolegijalnost, poštovanje timski rad, odgovornost, disciplina, požrtvovanje, individualna produktivnost, samoinicijativa, neprestano proširivanje mogućnosti veština i znanja
-Kontinualna poboljšanja na svim nivoima organizacije
-Praćenje zahteva kupaca i potpuna posvećenost njima (pravovremene, tačne i kvalitetne isporuke i usluge)
-Kontinualno usavršavanje i učenje kao i permanentno praćenje konkurencije i pravovremena rekacija u odnosu na konkurenciju